พระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์ใหญ่ พระประธาน ขอบล่างฟันหนู ยุคกลาง

สร้างแม่พิมพ์ของช่างสิบหมู่ ยุคกลาง สมัยรัชกาลที่ 3-4 พ.ศ. 2390-2400 ในขณะนั้นก็มีหลวงวิจิตรนฤมล เข้ามาช่วยแก่แม่พิมพ์ด้วย พระสมเด็จพิมพ์นี้ นับเป็นพระที่มีแม่พิมพ์สวยงามมากๆ พิมพ์หนึ่ง

ศิลปะการแกะแม่พิมพ์ ของช่างสิบหมู่ สวยงาม องค์พระสง่างาม จุดสังเกตุ ให้ดูใต้เส้นซุ้มด้านขวาองค์พระจะมีต่ิงแหลมขีดคล้ายฟันหนู ของกระจกด้านขวาองค์พระ จะมีสามเส้น พิมพ์นี้หลายๆ คนเข้าใจว่า เป็นแม่พิมพ์ของหลวงวิจิตรนฤมล แท้จริงแล้วเป็นแม่พิมพ์ของช่างสิบหมู่ ที่แกะมาสวยงามมากๆ พระสมเด็จพิมพ์นี้ ซอกรักแร้ทั้งสองข้างสูงเสมอกัน เส้นซุ้มลักษณะเส้นขนมจีน

ที่มา : หนังสือจักรพรรดิแห่งพระเครื่อง หนังสือประกอบการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จ (โต พรหมรังสี) สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต (อมตะสยาม)

Facebook Comments Box
Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *