พระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์ใหญ่ พระประธาน ยุคกลาง

สร้างในรัชกาลที่ 3-4 ตั้งแต่ พ.ศ. 2390-2400 ช่างแกะแม่พิมพ์ถวายคือ หลวงวิจิตรนฤมล หัวหน้าช่างสิบหมู่

จุดสังเกตุ พระสมเด็จพิมพ์นี้ คือ เส้นซุ้มเหมือนระฆังครอบแก้ว มีความสมดุลทั้งซ้ายและขวา ซองรักแก้สูงเสมอทั้งสองด้าน ฐานล่างสุดทั้งสองข้างทะแยงเข้ามุม เศียรเหมือนเม็ดพริกไทย ไม่มีเส้นวาสนาหรือกรอบกระจก เนื้อแก่ผงพุทธคุณ มวลสารค่อนข้างละเอียด

ที่มา : หนังสือจักรพรรดิแห่งพระเครื่อง หนังสือประกอบการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จ (โต พรหมรังสี) สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต (อมตะสยาม)

Facebook Comments Box
Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *