การสร้างพระสมเด็จ ของสมเด็จโต

การสร้างพระของสมเด็จโต เริ่มสร้างตั้งแต่ยังเป็นสามเณร อายุ 17 พรรษา (พ.ศ. 2348 หรือ รศ. 24) จนกระทั่งปี พ.ศ. 2350 เมื่อได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ จึงได้มีการสร้างพระพิมพ์ยอย่างเป็นทางการ โดยพระพิมพ์ของท่านมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมชิ้นฟัก เมื่อท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็น “สมเด็จพระพุฒาจารย์” ในปี พ.ศ. 2407 จึงได้เรียกพระพิมพ์นั้นว่า “พระสมเด็จ” โดยมีเจตนารมย์เพื่อการสืบทอดพุทธศาสนา ดังนั้น พระที่ผ่านพิธีหลักแต่ละครั้งจะสร้างเท่าจำนวนพระธรรมขันธ์ คือ 84,000 องค์

ผงแลมวลสารต่างๆ

1. ผงพุทธคุณทั้ง 5

 • ผงกฤติยาคม มีอานุภาพในทางแคล้วคลาดปลอดภัย
 • ผงปถมัง มีอานุภาพในทางคงกระพันชาตรี ปกป้องคุ้มครอง
 • ผงอิทธิเจ มีอานุภาพในทาง เมตตามหานิยม
 • ผงตรีนิสิงเห มีอานุภาพในทางมหาเสน่ห์
 • ผงมหาราช มีอานุภาพในทาง มหาอำนาจ เสริมบารมี

2. ปูนเปลือกหอย หินปูน ปูนเพชรหรือปูนปอร์ตแลนด์

3. ไม้มงคลต่างๆ ว่านเกษร 108 ฯลฯ

4. ดินอาถรรพ์ ได้แก่ ดินเจ็ดป่า ดินโป่ง ดินเจ็ดท่า ดินเจ็ดสระ ดินหลักเมือง ฯลฯ

5. ใบลานคำภีร์ชำรุด ผงถ่านแม่พิมพ์ชำรุด

6. อาหาร ต่างๆ ที่แบ่างจากการฉันของท่าน เช่นข้าวสุก กล้วยหอมจันทร์ ขนุนสุก ฯลฯ

7. น้ำพุทธมนต์ต่างๆ

8. น้ำอ้อยเคี่ยว น้ำผึ้ง ใช้ผสมในยุคต้นถึงยุคกลาง (น้ำมันตังอิ๊วใช้ในยุคปลาย)

9. เศษพระกำแพงแตกหัก

10. พระธาตุ หินสบู่ รัตนชาติต่างๆ

การจำแนกเนื้อพระสมเด็จ ของสมเด็จโต

 • เนื้อแก่ปูน
 • เนื้อข้าวสุก
 • เนื้อชานหมาก
 • เนื้อผงใบลาน
 • เนื้อดินสอเหลือง
 • เนื้อปูนเพชร (เนื้อคล้ายกระเบื้องสีขาวงสช้าง)
 • เนื้อกระยาสารท (เนื้อก้นครก)
 • เนื้อโกเด (เนื้อนคล้ายขนมโก๋ แต่สีขาวอมเหลือง)
 • เนื้อน้ำมัน หรือเนื้อเทียนชัย

การจำแนกพิมพ์ทรงพระสมเด็จวัดระฆังฯ สามารถแบ่งได้ 11 พิมพ์

 • พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่
 • พระสมเด็จพิมพ์เจดีย์
 • พระสมเด็จพิมพ์ฐานแซม
 • พระสมเด็จพิมพ์เกศบัวตูม
 • พระสมเด็จพิมพ์ปรกโพธิ์
 • พระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่
 • พระสมเด็จพิมพ์เส้นด้าย
 • พระสมเด็จพิมพ์สังฆาฏิ
 • พระสมเด็จพิมพ์อกครุฑเศียรบาตร
 • พระสมเด็จพิมพ์เศียรบาตร
 • พระสมเด็จพิมพ์ไสยาสน์

การจำแนกพิมพ์ทรงพระสมเด็จวัดบางขุนพรหม สามารถแบ่งได้ 10 พิมพ์

 • พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่
 • พระสมเด็จพิมพ์เจดีย์
 • พระสมเด็จพิมพ์ฐานแซม
 • พระสมเด็จพิมพ์เกศบัวตูม
 • พระสมเด็จพิมพ์ปรกโพธิ์
 • พระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่
 • พระสมเด็จพิมพ์เส้นด้าย
 • พระสมเด็จพิมพ์สังฆาฏิ
 • พระสมเด็จพิมพ์อกครุฑเศียรบาตร
 • พระสมเด็จพิมพ์ไสยาสน์

พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม พิมพ์อื่น ๆ นอกจากที่กล่าวมาแล้วนั้น ยังมีพระพิมพ์กรุเจดีย์เล็กอีก ซึ่งจะไม่ขอนำมากล่าวในที่นี้

การแจกพิมพ์ทรงพระสมเด็จวัดเกศไชโย

 • พระสมเด็จพิมพ์เจ็ดชั้นนิยม A
 • พระสมเด็จพิมพ์เจ็ดชั้นนิยม B
 • พระสมเด็จพิมพ์เจ็ดชั้นนิยม C
 • พระสมเด็จพิมพ์หกชั้นอกตลอด
 • พระสมเด็จพิมพ์หกชั้นอกตัน
 • พระสมเด็จพิมพ์เข่าบ่วง
 • พระสมเด็จพิมพ์แขนจุด หรือนักเลงโต

การจำแนกยุคของพระสมเด็จวัดระฆังฯ สามารถแบ่งได้ 3 ยุค

 • ยุคต้น ปี พ.ศ. 2369-2390
 • ยุคกลาง  ปี พ.ศ. 2390-2400
 • ยุคปลาย ปี พ.ศ. 2400-2415

ที่มา : หนังสือจักรพรรดิแห่งพระเครื่อง หนังสือประกอบการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จ (โต พรหมรังสี) สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต (อมตะสยาม)

Facebook Comments Box
Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *