โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มการเรียนรู้

สนับสนุนนักเรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ (โรงเรียนคอนสารวิทยาคม จ.ชัยภูมิ) ให้ได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องพระเครื่อง
ในโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มการเรียนรู้

คุณไชยา พันธ์งาม รับมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน จาก อ.ฌาณ สมเด็จ (อมตะสยาม)

Facebook Comments Box
Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *