ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการอนุรักษ์และประกวดพระเครื่องแท้

ขอเชิญร่วมงาน

นิทรรศการอนุรักษ์และประกวดพระเครื่องแท้ ตามหลักวิทยาศาสตร์อิงธรรมชาติวิทยา

ครั้งที่ 7

วันอาทิตย์ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

จัดโดย
กองทุนการศึกษาเพื่อผู้ด้อยโอกาส
ร่วมกับ
สมาคมเพื่อการศึกษาทางไกลและหน่วยบริการการศึกษาทางไกลอมตะสยาม

รายได้หักค่าใช้จ่ายในการจัดงานจะนำเข้ากองทุนเพื่อผู้ด้อยโอกาส เพื่อสนับสนุนการศึกษาสาหรับผู้ยากไร้ การสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกล และการบริจาคเพื่อกิจการสาธารณประโยชน์ต่อไป 

* * * * *

Facebook Comments Box
Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *