สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

ผู้สร้างพระเครื่องสี่เหลี่ยมชิ้นฝักในสมัยโบราณหรือที่ทุกๆท่านเรียกว่าพระสมเด็จวัดระฆังโฆสิตารามอันโด่งดังไปทั่วโลก

พระสมเด็จวัดระฆังฯ พิมพ์ใหญ่ พิมพ์เสี่ยหน่ำ

ตราบจนทุกวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรมาลบล้างความศักดิ์สิทธิ์ของพระสมเด็จที่ท่านสร้างได้เลยนับว่าโชคดีนะครับที่เราๆได้ใช้วัตถุมงคลที่สมเด็จโตท่านตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตราบสิ้นพุทธันดรและสาธุชนคนดีมีศีลธรรมได้ใช้คุ้มครองป้องกันภยันตรายต่างๆท่านสร้างเพื่อแจกญาติโยมที่ทีศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาได้บูชาเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้กระทำแต่ความดี…แต่มีคนกลุ่มหนึ่งที่ตั้งตัวเป็นเซียนหลอกลวงบิดเบือนความจริงบอกว่าท่านสร้างไว้น้อยไม่กี่องค์และมีแค่ 5 พิมพ์ทรงเท่านั้นนอกจากนี้แล้วปลอมทั้งหมดท่านผู้อ่านที่รักทุกท่านโปรดใช้ปัญญาในการใช้ศึกษาพระสมเด็จวัดระฆังฯนะครับความจริงแล้วท่านสร้างไว้จำนวนเท่าไหร่ไม่มีใครรู้ได้สร้างไปแจกไปหลายยุคหลายสมัยหลายพิมพ์ทรงหลากหลายเนื้อนับจำนวนโดยประมาณแล้วไม่น่าจะต่ำกว่า ๘๔,๐๐๐ องค์แน่ ๆ ถึงเวลาแล้วที่เราต้องยกคุณของท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตขึ้นมาอย่าให้ใครเหยียบย่ำอีกต่อไปในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธหัวใจพุทธเราต้องสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านต่อไปตราบเท่าที่พุทธศาสนายังคงอยู่ครบ ๕,๐๐๐ปี ขอบารมีธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปกปักรักษาทุกๆท่านให้ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวงมีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานการเงินตลอดไป…และขอบารมีของสมเด็จโตคุ้มครองทุกๆท่านให้มีแต่ความโชคดี..จากใจ…ฌาณสมเด็จ

Facebook Comments Box
Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *