การสร้างพระสมเด็จ ของสมเด็จโต

          การสร้างพระของสมเด็จโตเริ่มสร้างตั้งแต่ยังเป็นสามเณร อายุ 17 ปี (พ.ศ. 2348 หรือ รศ. 24) จนกระทั่งปี พ.ศ. 2350 เมื่อได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ จึงได้มีการสร้างพระพิมพ์อย่างเป็นทางการ โดยพระพิมพ์ ของท่านมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมชิ้นฟัก เมื่อท่านได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็น สมเด็จพระพุฒาจารย์ ในปี พ.ศ. 2407 จึงได้เรียกพระพิมพ์นั้นว่า “พระสมเด็จ” ผงและมวลสารที่นำมาใช้ในการสร้างพระสมเด็จในแต่ละคราว ก็มีหลากหลายชนิดขึ้นอยู่ที่สามารถจัดเตรียมมาได้ โดยมีเจตนารมย์เพื่อการสืบทอดพุทธศาสนา ดังนั้น พระที่ผ่านพิธีหลักแต่ละครั้ง จะสร้างเท่าจํานวนพระธรรมขันธ์ คือ 84,000 องค์

ผงและมวลสารต่างๆ ที่นำมาใช้ในการสร้างพระสมเด็จสามารถจำแนกได้ ดังนี้

  1. ผงพุทธคุณทั้ง 5

– ผงกฤติยาคม มีอานุภาพในทางแคล้วคลาดปลอดภัย

– ผงปถมัง มีอานุภาพในทางคงกระพันชาตรี ปกป้องคุ้มครอง

– ผงอิทธิเจ มีอานุภาพในทาง เมตตามหานิยม

– ผงตรีนิสิงเห มีอานุภาพในทางมหาเสน่ห์

– ผงมหาราช มีอานุภาพในทาง มหาอํานาจ เสริมบารมี

  1. ปูนเหลือกหอย หินปูน ปูนเพชรหรือปูนปอร์ตแลนด์
  2. ไม้มงคลต่างๆ ว่านเกษร 108 ฯลฯ
  3. ดินอาถรรพ์ ได้แก่ ดินเจ็ดป่า ดินโป่ง ดินเจ็ดท่า ดินเจ็ดสระ ดินหลักเมือง ฯลฯ
  4. ใบลานคําภีร์ชํารุด ผงถ่านแม่พิมพ์ชํารุด
  5. อาหาร ต่างๆ ที่แบ่งจากการฉันของท่าน เช่นข้าวสุก กล้วยหอมจันทร์ ขนุนสุก ฯลฯ
  6. น้ําพุทธมนต์ต่างๆ
  7. น้ําอ้อยเคี่ยว น้ําผึ้ง ใช้ผสมในยุคต้นถึงยุคกลาง (น้ํามันตังอิ้วใช้ในยุคปลาย)
  8. เศษพระกําแพงแตกหัก
  9. พระธาตุ หินสบู่ รัตนชาติต่างๆ

 

ที่มา : หนังสือจักรพรรดิแห่งพระเครื่อง หนังสือประกอบการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จ (โต พรหมรังสี) สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต (อมตะสยาม)

Facebook Comments Box
Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *