บรรยากาศนิทรรศการอนุรักษ์และประกวดพระแท้ฯ ครั้งที่ ๗

บรรยากาศนิทรรศการอนุรักษ์และประกวดพระแท้

ตามหลักวิทยาศาสตร์อิงธรรมชาติวิทยา

ครั้งที่ ๗

วันอาทิตย์ ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

Facebook Comments Box
Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *