ระบบบันทึกใบรับรองพระแท้ 26650

 

พระสมเด็จ วัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ (ปี พ.ศ.๒๔๐๐-๒๔๑๕) เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
Phra Somdej Wat Rakang Pim Yai (2400-2415 B.E.), Bangkok Noi, Bangkok Thailand

 

พระองค์นี้ได้ผ่านการตรวจทางวิทยาศาสตร์ CaCo3 Tester Calcite แล้ว เป็นพระที่สร้างในยุคสมเด็จโต อายุไม่ต่ำกว่า ๑๔๘ ปี ณ ปี ๒๕๖๓ เนื้อมวลสารเก่ายุบย่นตามกาลเวลา พิมพ์ทรงสวยสมบูรณ์ ถูกต้องตามแบบวัดระฆัง กทม. แท้ 100%

 The amulet was tested by CaCo3 TesTer Calcite that it is the original Phra Somdej which the age is at least 148 years. The texture is dried and dwindling when the time passes. The shaped disign is completely beautiful. It is 100% original.  

这枚崇迪佛牌已经经过 CaCo3 Tester Calcite 科学方法验证,在佛历2563年证明是真牌,年份不低于148年,是由阿赞多亲自制作并开光。经过长久的时间形成100%天然褶皱,

十分美观。

เจ้าของพระ : พสุธร  จิระประดิษฐ์ผล

วันเดือนปี ที่ออกบัตร : 30 มกราคม พ.ศ.2563

__________________________

โดย ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต (อมตะสยาม) โลตัสมีนบุรี ภายใต้การควบคุมดูแลของ บริษัท อมตะ สยาม (2017) จำกัด

เลขที่ 136 ชั้น 2 ห้อง 17 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510

โทรฯ 02-043-4181, 086-154-2513

ระบบบันทึกใบรับรองพระแท้5293

 

พระรูปหล่อ เนื้อโลหะ  หลวงพ่อครน วัดบางแซะ (วัดอุตตมาราม) อ.ปาเสมัส รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

Phra Roon Lor ,Nue Loha Luang Phor Kron, Wat Bangsaek (Wat Uttamaram), Kelantan, Malaysia

เจ้าของพระ : OWNER

วันเดือนปี ที่ออกบัตร : 30 มกราคม พ.ศ.2563

__________________________

โดย ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต (อมตะสยาม) โลตัสมีนบุรี โดยการควบคุมดูแลของ บริษัท อมตะ สยาม (2017) จำกัด

เลขที่ 136 ชั้น 2 ห้อง 17 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510

โทรฯ 02-043-4181, 086-154-2513

ระบบบันทึกใบรับรองพระแท้5292

 

พระปิดตา พิมพ์ฐานสูง เนื้อผง  หลวงพ่อครน วัดบางแซะ (วัดอุตตมาราม) อ.ปาเสมัส รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

Phra Pidta Pim Tarn Song ,Nue Pong Luang Phor Kron, Wat Bangsaek (Wat Uttamaram), Kelantan, Malaysia

เจ้าของพระ : OWNER

วันเดือนปี ที่ออกบัตร : 30 มกราคม พ.ศ.2563

__________________________

โดย ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต (อมตะสยาม) โลตัสมีนบุรี โดยการควบคุมดูแลของ บริษัท อมตะ สยาม (2017) จำกัด

เลขที่ 136 ชั้น 2 ห้อง 17 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510

โทรฯ 02-043-4181, 086-154-2513

ระบบบันทึกใบรับรองพระแท้5291

 

พระปิดตา พิมพ์ใหญ่ เนื้อผง  หลวงพ่อครน วัดบางแซะ (วัดอุตตมาราม) อ.ปาเสมัส รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

Phra Pidta Pim Yai,Nue Pong Luang Phor Kron, Wat Bangsaek (Wat Uttamaram), Kelantan, Malaysia 

 

เจ้าของพระ : OWNER

วันเดือนปี ที่ออกบัตร : 30 มกราคม พ.ศ.2563

__________________________

โดย ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต (อมตะสยาม) โลตัสมีนบุรี โดยการควบคุมดูแลของ บริษัท อมตะ สยาม (2017) จำกัด

เลขที่ 136 ชั้น 2 ห้อง 17 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510

โทรฯ 02-043-4181, 086-154-2513