ระบบบันทึกใบรับรองพระแท้ 27747

พระสมเด็จ วัดระฆังฯ พิมพ์ใหญ่

 Phra Somdej Wat Rakang, Pim Yai

拉康寺大模崇迪佛

พระองค์นี้ได้ผ่านการตรวจทางวิทยาศาสตร์ CaCo3 Tester Calcite แล้ว เป็นพระที่สร้างในยุคสมเด็จโต อายุไม่ต่ำกว่า ๑๔๘ ปี ณ ปี ๒๕๖๓

เนื้อมวลสารเก่ายุบย่นตามกาลเวลา พิมพ์ทรงสวยสมบูรณ์ ถูกต้องตามแบบวัดระฆัง กทม. แท้ 100%

 The amulet was tested by CaCo3 TesTer Calcite that it is the original Phra Somdej which the age is at least 148 years.

The texture is dried and dwindling when the time passes. The shaped disign is completely beautiful. It is 100% original.  

这枚崇迪佛牌已经经过 CaCo3 Tester Calcite 科学方法验证,在佛历2563年证明是真牌,年份不低于148年,

是由阿赞多亲自制作并开光。经过长久的时间形成100%天然褶皱,

十分美观。

เจ้าของพระ : สุภาพร อิงครัตน์

วันเดือนปี ที่ออกบัตร : 4 เมษายน พ.ศ.2563

__________________________

โดย ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต (อมตะสยาม) โลตัสมีนบุรี โดยการควบคุมดูแลของ บริษัท อมตะ สยาม (2017) จำกัด

เลขที่ 136 ชั้น 2 ห้อง 17 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510

โทรฯ 02-043-4181, 086-154-2513

ระบบบันทึกใบรับรองพระแท้ 5525

หลวงปู่ทวด ปี พ.ศ.๒๕๐๕  วัดช้างให้ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี     

Luang Pu Thuad 2505 B.E., Wat Chang Hai, Kok Poh, Pattani Province, Thailand 

北大年府蜡布拉那寺(昌海寺)龙普托

พระองค์นี้ได้ผ่านการตรวจทางธรรมชาติวิทยา สวยสมบูรณ์ ถูกต้อง แท้ 100%
This Amulet was proved by Natural Science.  The shaped design is copletely beautiful.  It is 100% original
此枚佛牌已通过自然科学鉴定,外观十分美观、正确,百分之百是真佛

เจ้าของพระ : สุภาพร อิงครัตน์

วันเดือนปี ที่ออกบัตร : 4 เมษายน พ.ศ.2563

__________________________

โดย ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต (อมตะสยาม) โลตัสมีนบุรี โดยการควบคุมดูแลของ บริษัท อมตะ สยาม (2017) จำกัด

เลขที่ 136 ชั้น 2 ห้อง 17 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510

โทรฯ 02-043-4181, 086-154-2513

ระบบบันทึกใบรับรองพระแท้ 5524

หลวงปู่ทวด ปี พ.ศ.๒๕๐๕ เนื้อโลหะผสม วัดช้างให้ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี     

Luang Pu Thuad 2505 B.E., Nue Loha Phasom, Wat Chang Hai, Kok Poh, Pattani Province, Thailand  

 北大年府蜡布拉那寺(昌海寺)龙普托

พระองค์นี้ได้ผ่านการตรวจทางธรรมชาติวิทยา สวยสมบูรณ์ ถูกต้อง แท้ 100%
This Amulet was proved by Natural Science.  The shaped design is copletely beautiful.  It is 100% original
此枚佛牌已通过自然科学鉴定,外观十分美观、正确,百分之百是真佛

เจ้าของพระ : ปราณี มงคลไทย

วันเดือนปี ที่ออกบัตร : 4 เมษายน พ.ศ.2563

__________________________

โดย ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต (อมตะสยาม) โลตัสมีนบุรี โดยการควบคุมดูแลของ บริษัท อมตะ สยาม (2017) จำกัด

เลขที่ 136 ชั้น 2 ห้อง 17 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510

โทรฯ 02-043-4181, 086-154-2513

ระบบบันทึกใบรับรองพระแท้ 5523

หลวงปู่ทวด ปี พ.ศ.๒๕๐๕ เนื้อโลหะผสม วัดช้างให้ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี     

Luang Pu Thuad 2505 B.E., Nue Loha Phasom, Wat Chang Hai, Kok Poh, Pattani Province, Thailand 

北大年府蜡布拉那寺(昌海寺)龙普托

 

พระองค์นี้ได้ผ่านการตรวจทางธรรมชาติวิทยา สวยสมบูรณ์ ถูกต้อง แท้ 100% 

 This Amulet was proved by Natural Science, The shaped design is copletely beautiful, It is 100% original

 此枚佛牌已通过自然科学鉴定,外观十分美观、正确,百分之百是真佛

เจ้าของพระ : จีรวัฒน์ ขาวสบาย

วันเดือนปี ที่ออกบัตร : 4 เมษายน พ.ศ.2563

__________________________

โดย ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต (อมตะสยาม) โลตัสมีนบุรี

โดยการควบคุมดูแลของ บริษัท อมตะ สยาม (2017) จำกัด

เลขที่ 136 ชั้น 2 ห้อง 17 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510

โทรฯ 02-043-4181, 086-154-2513