ระบบบันทึกใบรับรองพระแท้ 30000

พระสมเด็จ วัดระฆัง พิมพ์เจดีย์ เขตบางกอกน้อย กทม.

Phra Somdej Wat Rakang, Pim Chedi, Bangkok Noi, Bangkok Thailand

 拉康寺佛塔模崇迪佛

พระองค์นี้ได้ผ่านการตรวจทางวิทยาศาสตร์ CaCo3 Tester Calcite แล้ว เป็นพระที่สร้างในยุคสมเด็จโต อายุไม่ต่ำกว่า ๑๔๘ ปี ณ ปี ๒๕๖๓

เนื้อมวลสารเก่ายุบย่นตามกาลเวลา พิมพ์ทรงสวยสมบูรณ์ ถูกต้องตามแบบวัดระฆัง กทม. แท้ 100%

The amulet was tested by CaCo3 TesTer Calcite that it is the original Phra Somdej which the age is at least 148 years.

The texture is dried and dwindling when the time passes. The shaped disign is completely beautiful. It is 100% original.

这枚崇迪佛牌已经经过 CaCo3 Tester Calcite 科学方法验证,在佛历2563年证明是真牌,年份不低于148年,

是由阿赞多亲自制作并开光。经过长久的时间形成100%天然褶皱,十分美观。

เจ้าของพระ : คุณบูรพา ผดุงไทย

วันเดือนปี ที่ออกบัตร :10 ธันวาคมพ.ศ.2563

__________________________

โดย ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต (อมตะสยาม) โลตัสมีนบุรี

โดยการควบคุมดูแลของ บริษัท อมตะ สยาม (2017) จำกัด

เลขที่ 136 ชั้น 2 ห้อง 17 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510

โทรฯ 02-043-4181, 086-154-2513

ระบบบันทึกใบรับรองพระแท้ 31111

พระสมเด็จ วัดระฆัง พิมพ์ปรกโพธิ์ เขตบางกอกน้อย กทม.

     Phra Somdej Wat Rakang, Pim Prokpoh, Bangkok Noi, Bangkok Thailand

     拉康寺泼坡模崇迪佛

พระองค์นี้ได้ผ่านการตรวจทางวิทยาศาสตร์ CaCo3 Tester Calcite แล้ว เป็นพระที่สร้างในยุคสมเด็จโต อายุไม่ต่ำกว่า ๑๔๘ ปี ณ ปี ๒๕๖๓

เนื้อมวลสารเก่ายุบย่นตามกาลเวลา พิมพ์ทรงสวยสมบูรณ์ ถูกต้องตามแบบวัดระฆัง กทม. แท้ 100%

The amulet was tested by CaCo3 TesTer Calcite that it is the original Phra Somdej which the age is at least 148 years.

The texture is dried and dwindling when the time passes. The shaped disign is completely beautiful. It is 100% original.

这枚崇迪佛牌已经经过 CaCo3 Tester Calcite 科学方法验证,在佛历2563年证明是真牌,年份不低于148年,

是由阿赞多亲自制作并开光。经过长久的时间形成100%天然褶皱,十分美观。

เจ้าของพระ : คุณบูรพา ผดุงไทย

วันเดือนปี ที่ออกบัตร :10 ธันวาคมพ.ศ.2563

__________________________

โดย ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต (อมตะสยาม) โลตัสมีนบุรี

โดยการควบคุมดูแลของ บริษัท อมตะ สยาม (2017) จำกัด

เลขที่ 136 ชั้น 2 ห้อง 17 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510

โทรฯ 02-043-4181, 086-154-2513

Z0030

ระบบบันทึกการประเมินราคาวัตถุมงคลล้ำค่า

System to record the valuation of the sacred objects

ชุดเบญจภาคี
Benjapakee Set

ประเมินให้/Evaluating for :
Mr. Herbert  Keller  
เจ้าของวัตถุมงคลล้ำค่าองค์นี้/Owner of this precious sacred object


พระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง/Phra Nang Paya Pim Khao Khong

พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่/Phra Phong Supan Pim Nah Kae

พระสมเด็จ วัดระฆังฯ พิมพ์ใหญ่/ Phra Somdej Wat Rakang Pim Yai

พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ มีกนก/Phra Soomkor Pim Yai Mee Kanok

พระรอด พิมพ์ใหญ่/Phra Rod Pim Yai


ประเมินโดย :
ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต (อมตะสยาม) โลตัสมีนบุรี
เลขที่ 136 ชั้น 2 ห้อง 17 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
ภายใต้การควบคุมดูแลของ
บริษัท อมตะ สยาม (2017) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
49/14 มบ.เคซีสุวินทวงศ์ ซ.สุวินทวงศ์ 46
แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
โทรฯ 02-043-4181, 086-154-2513
อีเมล์ : amatasiam2017@gmail.com

Evaluated by :

Baramee Somdej Toh Amata Siam Amulet Center at Lotus Minburi, Thailand

No.136, 2nd Floor, Room 17, Suwintawong Road, Minburi Sub-district, Minburi district,

Bangkok 10510

Under the supervision of Amata Siam (2017) Comepany Limited (Head Office)

49/14 KC Suwintawong Village, Soi 46

Lam Phakchi Sub-district, Nong Chok District, Bangkok Province, 10510

Call 02-043-4181, 086-154-2513

Email: amatasiam2017@gmail.com

Z0029

ระบบบันทึกการประเมินราคาวัตถุมงคลล้ำค่า

System to record the valuation of the sacred objects

ชุดเบญจภาคี
Benjapakee Set

 

ประเมินให้/Evaluating for :
Mr. Herbert  Keller  
เจ้าของวัตถุมงคลล้ำค่าองค์นี้/Owner of this precious sacred object


พระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง/Phra Nang Paya Pim Khao Khong

พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่/Phra Phong Supan Pim Nah Kae

พระสมเด็จ วัดระฆังฯ พิมพ์ใหญ่/ Phra Somdej Wat Rakang Pim Yai

พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ มีกนก/Phra Soomkor Pim Yai Mee Kanok

พระรอด พิมพ์ใหญ่/Phra Rod Pim Yai

 


ประเมินโดย :
ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต (อมตะสยาม) โลตัสมีนบุรี
เลขที่ 136 ชั้น 2 ห้อง 17 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
ภายใต้การควบคุมดูแลของ
บริษัท อมตะ สยาม (2017) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
49/14 มบ.เคซีสุวินทวงศ์ ซ.สุวินทวงศ์ 46
แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
โทรฯ 02-043-4181, 086-154-2513
อีเมล์ : amatasiam2017@gmail.com

Evaluated by :

Baramee Somdej Toh Amata Siam Amulet Center at Lotus Minburi, Thailand

No.136, 2nd Floor, Room 17, Suwintawong Road, Minburi Sub-district, Minburi district,

Bangkok 10510

Under the supervision of Amata Siam (2017) Comepany Limited (Head Office)

49/14 KC Suwintawong Village, Soi 46

Lam Phakchi Sub-district, Nong Chok District, Bangkok Province, 10510

Call 02-043-4181, 086-154-2513

Email: amatasiam2017@gmail.com

Z0028

ระบบบันทึกการประเมินราคาวัตถุมงคลล้ำค่า

System to record the valuation of the sacred objects

ชุดเบญจภาคี
Benjapakee Set

 

ประเมินให้/Evaluating for :
Mr. Herbert  Keller  
เจ้าของวัตถุมงคลล้ำค่าองค์นี้/Owner of this precious sacred object


พระนางพญา พิมพ์อกนูน/Phra Nang Paya Pim Oak Noon

พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่/Phra Phong Supan Pim Nah Kae

พระสมเด็จ วัดระฆังฯ พิมพ์ใหญ่/ Phra Somdej Wat Rakang Pim Yai

พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ มีกนก/Phra Soomkor Pim Yai Mee Kanok

พระรอด พิมพ์ใหญ่/Phra Rod Pim Yai


ประเมินโดย :
ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต (อมตะสยาม) โลตัสมีนบุรี
เลขที่ 136 ชั้น 2 ห้อง 17 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
ภายใต้การควบคุมดูแลของ
บริษัท อมตะ สยาม (2017) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
49/14 มบ.เคซีสุวินทวงศ์ ซ.สุวินทวงศ์ 46
แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
โทรฯ 02-043-4181, 086-154-2513
อีเมล์ : amatasiam2017@gmail.com

Evaluated by :

Baramee Somdej Toh Amata Siam Amulet Center at Lotus Minburi, Thailand

No.136, 2nd Floor, Room 17, Suwintawong Road, Minburi Sub-district, Minburi district,

Bangkok 10510

Under the supervision of Amata Siam (2017) Comepany Limited (Head Office)

49/14 KC Suwintawong Village, Soi 46

Lam Phakchi Sub-district, Nong Chok District, Bangkok Province, 10510

Call 02-043-4181, 086-154-2513

Email: amatasiam2017@gmail.com

Z0027

ระบบบันทึกการประเมินราคาวัตถุมงคลล้ำค่า

System to record the valuation of the sacred objects

ชุดเบญจภาคี
Benjapakee Set

 

ประเมินให้/Evaluating for :
Mr. Herbert  Keller  
เจ้าของวัตถุมงคลล้ำค่าองค์นี้/Owner of this precious sacred object


พระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง/Phra Nang Paya Pim Khao Khong

พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่/Phra Phong Supan Pim Nah Kae

พระสมเด็จ วัดระฆังฯ พิมพ์ใหญ่/ Phra Somdej Wat Rakang Pim Yai

พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ มีกนก/Phra Soomkor Pim Yai Mee Kanok

พระรอด พิมพ์ใหญ่/Phra Rod Pim Yai


ประเมินโดย :
ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต (อมตะสยาม) โลตัสมีนบุรี
เลขที่ 136 ชั้น 2 ห้อง 17 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
ภายใต้การควบคุมดูแลของ
บริษัท อมตะ สยาม (2017) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
49/14 มบ.เคซีสุวินทวงศ์ ซ.สุวินทวงศ์ 46
แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
โทรฯ 02-043-4181, 086-154-2513
อีเมล์ : amatasiam2017@gmail.com

Evaluated by :

Baramee Somdej Toh Amata Siam Amulet Center at Lotus Minburi, Thailand

No.136, 2nd Floor, Room 17, Suwintawong Road, Minburi Sub-district, Minburi district,

Bangkok 10510

Under the supervision of Amata Siam (2017) Comepany Limited (Head Office)

49/14 KC Suwintawong Village, Soi 46

Lam Phakchi Sub-district, Nong Chok District, Bangkok Province, 10510

Call 02-043-4181, 086-154-2513

Email: amatasiam2017@gmail.com

Z0026

ระบบบันทึกการประเมินราคาวัตถุมงคลล้ำค่า

System to record the valuation of the sacred objects

ชุดเบญจภาคี
Benjapakee Set

 

ประเมินให้/Evaluating for :
Mr. Herbert  Keller  
เจ้าของวัตถุมงคลล้ำค่าองค์นี้/Owner of this precious sacred object


พระนางพญา พิมพ์เข่าตรง/Phra Nang Paya Pim Khao Trong

พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่/Phra Phong Supan Pim Nah Kae

พระสมเด็จ วัดระฆังฯ พิมพ์ใหญ่/ Phra Somdej Wat Rakang Pim Yai

พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ มีกนก/Phra Soomkor Pim Yai Mee Kanok

พระรอด พิมพ์ใหญ่/Phra Rod Pim Yai


ประเมินโดย :
ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต (อมตะสยาม) โลตัสมีนบุรี
เลขที่ 136 ชั้น 2 ห้อง 17 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
ภายใต้การควบคุมดูแลของ
บริษัท อมตะ สยาม (2017) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
49/14 มบ.เคซีสุวินทวงศ์ ซ.สุวินทวงศ์ 46
แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
โทรฯ 02-043-4181, 086-154-2513
อีเมล์ : amatasiam2017@gmail.com

Evaluated by :

Baramee Somdej Toh Amata Siam Amulet Center at Lotus Minburi, Thailand

No.136, 2nd Floor, Room 17, Suwintawong Road, Minburi Sub-district, Minburi district,

Bangkok 10510

Under the supervision of Amata Siam (2017) Comepany Limited (Head Office)

49/14 KC Suwintawong Village, Soi 46

Lam Phakchi Sub-district, Nong Chok District, Bangkok Province, 10510

Call 02-043-4181, 086-154-2513

Email: amatasiam2017@gmail.com

Z0025

ระบบบันทึกการประเมินราคาวัตถุมงคลล้ำค่า

System to record the valuation of the sacred objects

ชุดเบญจภาคี
Benjapakee Set

 

ประเมินให้/Evaluating for :
Mr. Herbert  Keller  
เจ้าของวัตถุมงคลล้ำค่าองค์นี้/Owner of this precious sacred object


พระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง/Phra Nang Paya Pim Khao Khong

พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่/Phra Phong Supan Pim Nah Kae

พระสมเด็จ วัดระฆังฯ พิมพ์ใหญ่/ Phra Somdej Wat Rakang Pim Yai

พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ ไม่มีกนก/Phra Soomkor Pim Yai Mai Mee Kanok

พระรอด พิมพ์ใหญ่/Phra Rod Pim Yai


ประเมินโดย :
ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต (อมตะสยาม) โลตัสมีนบุรี
เลขที่ 136 ชั้น 2 ห้อง 17 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
ภายใต้การควบคุมดูแลของ
บริษัท อมตะ สยาม (2017) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
49/14 มบ.เคซีสุวินทวงศ์ ซ.สุวินทวงศ์ 46
แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
โทรฯ 02-043-4181, 086-154-2513
อีเมล์ : amatasiam2017@gmail.com

Evaluated by :

Baramee Somdej Toh Amata Siam Amulet Center at Lotus Minburi, Thailand

No.136, 2nd Floor, Room 17, Suwintawong Road, Minburi Sub-district, Minburi district,

Bangkok 10510

Under the supervision of Amata Siam (2017) Comepany Limited (Head Office)

49/14 KC Suwintawong Village, Soi 46

Lam Phakchi Sub-district, Nong Chok District, Bangkok Province, 10510

Call 02-043-4181, 086-154-2513

Email: amatasiam2017@gmail.com

B02549

โครงการแจกพระสมเด็จแท้ 84,000 องค์

เพื่อสืบสานศิลปะวัฒนธรรม พุทธศิลป์แผ่นดินสยาม สืบทอดพระพุทธศาสนา

ตามเจตนารมณ์หลวงปู่โต พรหมรังสี วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กทม.
◊◊◊

ศุภวุฒิ ไพบูลย์วรากิจ

เจ้าของวัตถุมงคลล้ำค่าองค์นี้


พระสมเด็จ วัดระฆัง พิมพ์เส้นด้าย เขตบางกอกน้อย กทม.

     Phra Somdej Wat Rakang, Pim Sendai, Bangkok Noi, Bangkok Thailandพระสมเด็จ วัดระฆัง พิมพ์ใเส้นด้าย เขตบางกอกน้อย กทม.

รับรองโดย :
ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต (อมตะสยาม) โลตัสมีนบุรี
เลขที่ 136 ชั้น 2 ห้อง 17 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
ภายใต้การควบคุมดูแลของ
บริษัท อมตะ สยาม (2017) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
49/14 มบ.เคซีสุวินทวงศ์ ซ.สุวินทวงศ์ 46
แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
โทรฯ 02-043-4181, 086-154-2513
อีเมล์ : amatasiam2017@gmail.com

B02548

โครงการแจกพระสมเด็จแท้ 84,000 องค์

เพื่อสืบสานศิลปะวัฒนธรรม พุทธศิลป์แผ่นดินสยาม สืบทอดพระพุทธศาสนา

ตามเจตนารมณ์หลวงปู่โต พรหมรังสี วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กทม.
◊◊◊

ศุภวุฒิ ไพบูลย์วรากิจ

เจ้าของวัตถุมงคลล้ำค่าองค์นี้


พระสมเด็จ วัดระฆัง พิมพ์เส้นด้าย เขตบางกอกน้อย กทม.

     Phra Somdej Wat Rakang, Pim Sendai, Bangkok Noi, Bangkok Thailandพระสมเด็จ วัดระฆัง พิมพ์เส้นด้าย เขตบางกอกน้อย กทม.

รับรองโดย :
ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต (อมตะสยาม) โลตัสมีนบุรี
เลขที่ 136 ชั้น 2 ห้อง 17 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
ภายใต้การควบคุมดูแลของ
บริษัท อมตะ สยาม (2017) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
49/14 มบ.เคซีสุวินทวงศ์ ซ.สุวินทวงศ์ 46
แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
โทรฯ 02-043-4181, 086-154-2513
อีเมล์ : amatasiam2017@gmail.com

B02547

โครงการแจกพระสมเด็จแท้ 84,000 องค์

เพื่อสืบสานศิลปะวัฒนธรรม พุทธศิลป์แผ่นดินสยาม สืบทอดพระพุทธศาสนา

ตามเจตนารมณ์หลวงปู่โต พรหมรังสี วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร กทม.
◊◊◊

ศุภวุฒิ ไพบูลย์วรากิจ

เจ้าของวัตถุมงคลล้ำค่าองค์นี้


พระสมเด็จ วัดระฆัง พิมพ์เส้นด้าย เขตบางกอกน้อย กทม.

     Phra Somdej Wat Rakang, Pim Sendai, Bangkok Noi, Bangkok Thailandพระสมเด็จ วัดระฆัง พิมพ์เส้นด้าย เขตบางกอกน้อย กทม.

รับรองโดย :
ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต (อมตะสยาม) โลตัสมีนบุรี
เลขที่ 136 ชั้น 2 ห้อง 17 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
ภายใต้การควบคุมดูแลของ
บริษัท อมตะ สยาม (2017) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
49/14 มบ.เคซีสุวินทวงศ์ ซ.สุวินทวงศ์ 46
แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
โทรฯ 02-043-4181, 086-154-2513
อีเมล์ : amatasiam2017@gmail.com