BJ0005

ระบบบันทึกวัตถุมงคงล้ำค่า

ชุด เบญจภาคี

◊◊◊

หมายเลข : BJ0005

(มีกรมทันประกันชีวิตแถมฟรีมูลค่า 120 ล้านบาท)


พระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง

พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่

สมเด็กวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ พระประธาน

พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ มีกนก

   พระรอด พิมพ์ใหญ่


รับรองโดย :
ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต (อมตะสยาม) โลตัสมีนบุรี
เลขที่ 136 ชั้น 2 ห้อง 17 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
ภายใต้การควบคุมดูแลของ
บริษัท อมตะ สยาม (2017) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
49/14 มบ.เคซีสุวินทวงศ์ ซ.สุวินทวงศ์ 46
แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
โทรฯ 02-043-4181, 086-154-2513
อีเมล์ : amatasiam2017@gmail.com

BJ0004

ระบบบันทึกวัตถุมงคงล้ำค่า

ชุด เบญจภาคี

◊◊◊

หมายเลข : BJ0004

(มีกรมทันประกันชีวิตแถมฟรีมูลค่า 120 ล้านบาท)


พระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง

พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่

สมเด็กวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ พระประธาน

พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ มีกนก

   พระรอด พิมพ์ใหญ่


รับรองโดย :
ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต (อมตะสยาม) โลตัสมีนบุรี
เลขที่ 136 ชั้น 2 ห้อง 17 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
ภายใต้การควบคุมดูแลของ
บริษัท อมตะ สยาม (2017) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
49/14 มบ.เคซีสุวินทวงศ์ ซ.สุวินทวงศ์ 46
แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
โทรฯ 02-043-4181, 086-154-2513
อีเมล์ : amatasiam2017@gmail.com

BJ0003

ระบบบันทึกวัตถุมงคงล้ำค่า

ชุด เบญจภาคี

◊◊◊

หมายเลข : BJ0003

(มีกรมทันประกันชีวิตแถมฟรีมูลค่า 120 ล้านบาท)


พระนางพญา พิมพ์เข่าตรง มือตกเข่า

พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่

สมเด็กวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ พระประธาน

พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ มีกนก

   พระรอด พิมพ์ใหญ่


รับรองโดย :
ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต (อมตะสยาม) โลตัสมีนบุรี
เลขที่ 136 ชั้น 2 ห้อง 17 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
ภายใต้การควบคุมดูแลของ
บริษัท อมตะ สยาม (2017) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
49/14 มบ.เคซีสุวินทวงศ์ ซ.สุวินทวงศ์ 46
แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
โทรฯ 02-043-4181, 086-154-2513
อีเมล์ : amatasiam2017@gmail.com

BJ0002

ระบบบันทึกวัตถุมงคงล้ำค่า

ชุด เบญจภาคี

◊◊◊

หมายเลข : BJ0002

(มีกรมทันประกันชีวิตแถมฟรีมูลค่า 120 ล้านบาท)


พระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง

พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่

สมเด็กวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ พระประธาน

พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ มีกนก

   พระรอด พิมพ์ใหญ่


รับรองโดย :
ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต (อมตะสยาม) โลตัสมีนบุรี
เลขที่ 136 ชั้น 2 ห้อง 17 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
ภายใต้การควบคุมดูแลของ
บริษัท อมตะ สยาม (2017) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
49/14 มบ.เคซีสุวินทวงศ์ ซ.สุวินทวงศ์ 46
แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
โทรฯ 02-043-4181, 086-154-2513
อีเมล์ : amatasiam2017@gmail.com

ฟอร์มลงพระเบญจภาคีขายในเว็ปแบบใส่ QR

ระบบบันทึกวัตถุมงคงล้ำค่า

ชุด เบญจภาคี

◊◊◊

หมายเลข :


พระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง

พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่ พิเศษ

สมเด็กวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ พระประธาน

พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ มีกนก

 

   พระรอด พิมพ์ใหญ่


รับรองโดย :
ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต (อมตะสยาม) โลตัสมีนบุรี
เลขที่ 136 ชั้น 2 ห้อง 17 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
ภายใต้การควบคุมดูแลของ
บริษัท อมตะ สยาม (2017) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
49/14 มบ.เคซีสุวินทวงศ์ ซ.สุวินทวงศ์ 46
แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
โทรฯ 02-043-4181, 086-154-2513
อีเมล์ : amatasiam2017@gmail.com

BJ0001

ระบบบันทึกวัตถุมงคงล้ำค่า

ชุด เบญจภาคี

◊◊◊

หมายเลข : BJ0001

(มีกรมทันประกันชีวิตแถมฟรีมูลค่า 120 ล้านบาท)


พระนางพญา พิมพ์เข่าโค้ง

พระผงสุพรรณ พิมพ์หน้าแก่ พิเศษ

สมเด็กวัดระฆัง พิมพ์ใหญ่ พระประธาน

พระซุ้มกอ พิมพ์ใหญ่ มีกนก

พระรอด พิมพ์ใหญ่


รับรองโดย :
ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต (อมตะสยาม) โลตัสมีนบุรี
เลขที่ 136 ชั้น 2 ห้อง 17 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
ภายใต้การควบคุมดูแลของ
บริษัท อมตะ สยาม (2017) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
49/14 มบ.เคซีสุวินทวงศ์ ซ.สุวินทวงศ์ 46
แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
โทรฯ 02-043-4181, 086-154-2513
อีเมล์ : amatasiam2017@gmail.com