[:th]

พระแท้ 100% แท้อย่างไร? ดูอย่างไร?

บทพิสูจน์พระสมเด็จฯ ตามหลักวิทยาศาสตร์

          พระสมเด็จฯ เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เนื่องจากโครงสร้างหลักของพระสมเด็จฯ นั้น ทำมาจากปูนเปลือกหอยหรือหินปูนเป็นหลัก โดยการนำเปลือกหอยมาเผาไฟ แล้วนำมาตำหรือบดให้ละเอียด เปลือกหอยเผาสุก จะเป็นสีขาวหรือปูนขาวนั่นเอง ปูนขาว หรือหินปูน ประกอบด้วย Cao 56% + Co2 44% = CaCo3 มาดูกันว่าคืออะไร

          Cao คือ แคลเซียมออกไซด์ Co2 คือ คาร์บอนไดออกไซด์ CaCo3 คือ แคลเซียมคาร์บอเนต จาก แคลเซียมคาร์บอเนต เมื่อผ่านการเวลาที่ยาวนานก็จะเปลี่ยนไปเป็นแคลไซต์ (Calcite) และ Calcite เป็นกลุ่มแร่ที่เสถียรที่สุดในกลุ่มแร่คาร์บอเนต เมื่อเราใช้กล้องขยายกำลังสูง หรือกล้องจุลทัศน์ ก็จะเห็นได้ว่า มีความมันวาว เป็นผลึกซ้อนๆ กัน หนาหรือบาง ขึ้นอยู่ที่อายุ เกิดการทำปฏิกิริยาทางเคมี ผิวพระสมเด็จจึงเป็นมันวาวสีรุ้ง

          และเมื่อใช้นำยาทางเคมี หยดลงไปที่ผิวพระสมเด็จ ที่มีอายุการสร้างเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว ก็จะเกิดฟอง และฟองเหล่านี้ก็คือ ฟองคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเอง หากฟองค่อยๆ โตขึ้น นั้นหมายถึง พระมีอายุเป็นหลักร้อยปี

          การฉายรังสีและการศึกษาสัญญาณอิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์ (ESP) หาอายุแคลไซต์จากธรรมชาติได้ เป็นผลงานของคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี แผนกวิชาฟิสิกส์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ให้ความรู้เรื่องแร่แคลไซต์ ทำให้เราเข้าใจธรรมชาติของแร่แคลเซียมคาร์บอเนต และแร่แคลไซต์

          พระสมเด็จทั้งสามวัด ที่สร้างและปลุกเสกโดยสมเด็จโตนั้น สามารถตรวจสอบอายุได้ เพียงแต่ทำความเข้าใจเรื่องธรรมชาติของพระที่ผ่านกาลเวลาจริงๆ กับพระที่ใช้ความร้อนอบให้แห้ง หรือพระที่ทำให้เก่าด้วยกรรมวิธีต่างๆ ให้ละเอียดถี่ถ้วน ก็จะสามารถเข้าใจตามความเป็นจริง

เพิ่มเติม

ที่มา : หนังสือจักรพรรดิแห่งพระเครื่อง หนังสือประกอบการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จ (โต พรหมรังสี) สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต (อมตะสยาม)

[sg_popup id=5][:zh]科学方法验证崇迪佛

因为崇迪佛的制作材料主要是贝壳粉和石灰粉等,因此,崇迪佛必定和科学有关联。烧过的贝壳,通过研磨变成白色的粉末,也就是石灰的一种,其主要成分是56%的Cao+44%的Co2=CaCo3,我们来看看,这是什么。

Cao是氧化钙,Co2是二氧化碳,CaCo3是碳酸钙。碳酸钙经过长久的时间,会变成方解石,而方解石是碳酸类矿物里属性最稳定的一种矿物。用高倍显微镜观察就能发现,方解石非常油亮有光泽,有重叠的结晶物,根据时间的长短或厚或薄,因为化学反应,崇迪佛表层才会呈现像彩虹颜色一样的光泽。

将化学药水滴在有百年历史的崇迪佛表面时,会产生气泡,这些气泡就是二氧化碳,如果气泡是渐渐变大的,就意味着佛牌的历史有上百年了。

通过放射和血沉验证方解石的年龄,是宋卡王子大学北大年校区科技学院科学系物理学组教师团队的研究成果,是他们提供了方解石的知识,让我们认识了碳酸类矿物和方解石的自然属性。

三大寺庙由阿赞多制作并开光的崇迪佛,也能验证其年龄,只要认识了年代久远的佛牌的自然属性,知道佛牌是通过受热边干的,就离事实不远了。

 

二氧化碳气泡

 

ES09:放射前后方解石血沉对比

提达拉·威猜迪,阿拉·威提提拉诺及通猜·素把瑟

宋卡王子大学北大年校区科技学院科学系物理学组,北大年府府城县,邮编94000

电话:073-331303         传真:073-335130      邮箱:oliphy@gmail.com

和平原子研究办公室,曼谷市乍都节区威拍哇丽兰室路16号,邮编10900,

电话:025967600,邮箱:arag@oaep.go.th , thongchai@oaep.go.th

摘要

通过对取自泰国中部北标府的天然方解石的血沉(ESR)研究,发现六大血沉点,靠近范围值g=2,0000,此数据与核自旋1=5/2的Mn2+的数值一致。样品经过伽玛射线1000Gy放射后, ESR值上升g=2.0016,与CO2的数值一致。通过分析ESR数据得出,经过放射后,自由电子数量会增加。本次研究得到的数据,可作为地质学研究以及通过增加辐射来判定方解石年龄的重要参考。

重点词语:ESR,天然方解石,自由电子,咖玛射线。

十分感谢三位老师提供的研究数据,让我们了解到方解石的知识。

更多

參考 :

佛牌之王

阿赞多崇迪佛研究课程教科用书

泰国远程教育学院非正规与非正式教育办公室

泰国教育部常务办公室

巴拉迷崇迪多佛牌中心(AMATASIAM)[:en]

พระแท้ 100% แท้อย่างไร? ดูอย่างไร?

บทพิสูจน์พระสมเด็จฯ ตามหลักวิทยาศาสตร์

          พระสมเด็จฯ เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เนื่องจากโครงสร้างหลักของพระสมเด็จฯ นั้น ทำมาจากปูนเปลือกหอยหรือหินปูนเป็นหลัก โดยการนำเปลือกหอยมาเผาไฟ แล้วนำมาตำหรือบดให้ละเอียด เปลือกหอยเผาสุก จะเป็นสีขาวหรือปูนขาวนั่นเอง ปูนขาว หรือหินปูน ประกอบด้วย Cao 56% + Co2 44% = CaCo3 มาดูกันว่าคืออะไร

          Cao คือ แคลเซียมออกไซด์ Co2 คือ คาร์บอนไดออกไซด์ CaCo3 คือ แคลเซียมคาร์บอเนต จาก แคลเซียมคาร์บอเนต เมื่อผ่านการเวลาที่ยาวนานก็จะเปลี่ยนไปเป็นแคลไซต์ (Calcite) และ Calcite เป็นกลุ่มแร่ที่เสถียรที่สุดในกลุ่มแร่คาร์บอเนต เมื่อเราใช้กล้องขยายกำลังสูง หรือกล้องจุลทัศน์ ก็จะเห็นได้ว่า มีความมันวาว เป็นผลึกซ้อนๆ กัน หนาหรือบาง ขึ้นอยู่ที่อายุ เกิดการทำปฏิกิริยาทางเคมี ผิวพระสมเด็จจึงเป็นมันวาวสีรุ้ง

          และเมื่อใช้นำยาทางเคมี หยดลงไปที่ผิวพระสมเด็จ ที่มีอายุการสร้างเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว ก็จะเกิดฟอง และฟองเหล่านี้ก็คือ ฟองคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเอง หากฟองค่อยๆ โตขึ้น นั้นหมายถึง พระมีอายุเป็นหลักร้อยปี

          การฉายรังสีและการศึกษาสัญญาณอิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์ (ESP) หาอายุแคลไซต์จากธรรมชาติได้ เป็นผลงานของคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี แผนกวิชาฟิสิกส์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ให้ความรู้เรื่องแร่แคลไซต์ ทำให้เราเข้าใจธรรมชาติของแร่แคลเซียมคาร์บอเนต และแร่แคลไซต์

          พระสมเด็จทั้งสามวัด ที่สร้างและปลุกเสกโดยสมเด็จโตนั้น สามารถตรวจสอบอายุได้ เพียงแต่ทำความเข้าใจเรื่องธรรมชาติของพระที่ผ่านกาลเวลาจริงๆ กับพระที่ใช้ความร้อนอบให้แห้ง หรือพระที่ทำให้เก่าด้วยกรรมวิธีต่างๆ ให้ละเอียดถี่ถ้วน ก็จะสามารถเข้าใจตามความเป็นจริง

เพิ่มเติม

ที่มา : หนังสือจักรพรรดิแห่งพระเครื่อง หนังสือประกอบการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จ (โต พรหมรังสี) สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต (อมตะสยาม)[:]