พระสมเด็จวัดเกษไชโย พิมพ์หกชั้นอกตัน

จุดสังเกต ของพระพิมพ์นี้ คือ หูเป็นเส้นเฉลียงเล็กน้อย ร่องอกไม่ถึงลำคอเรียกอกตัน

ที่มา : หนังสือจักรพรรดิแห่งพระเครื่อง หนังสือประกอบการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จ (โต พรหมรังสี) สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต (อมตะสยาม)

พระสมเด็จวัดเกษไชโย พิมพ์หกชั้นอกตลอด

จุดสังเกต ของพระพิมพ์นี้ คือ หูเป็นมุมฉากทั้งสองข้าง อกเป็นร่องยาวถึงลำคอ

ที่มา : หนังสือจักรพรรดิแห่งพระเครื่อง หนังสือประกอบการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จ (โต พรหมรังสี) สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต (อมตะสยาม)

พระสมเด็จวัดเกษไชโย พิมพ์เจ็ดชั้นนิยม C

จุดสังเกต หูยาวประบ่า อื่นๆ ก็เหมือนกับพิมพ์เจ็ดชั้นนิยม A และ B

ที่มา : หนังสือจักรพรรดิแห่งพระเครื่อง หนังสือประกอบการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จ (โต พรหมรังสี) สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต (อมตะสยาม)

พระสมเด็จวัดเกษไชโย พิมพ์เจ็ดชั้นนิยม B เข่ายก หรือแข้งหมอน

จุดสังเกต พระสมเด็จวัดเกษไชโยพิมพ์นี้ คือ เกศปลี หูบายศรี เข่ายกทั้งสองข้าง

ที่มา : หนังสือจักรพรรดิแห่งพระเครื่อง หนังสือประกอบการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จ (โต พรหมรังสี) สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต (อมตะสยาม)

พระสมเด็จวัดเกษไชโย พิมพ์เจ็ดชั้นนิยม A หัวไม่ขีด

จุดสังเกต พระสมเด็จพิมพ์นี้ คือ พระพักตร์เหมือนหัวไม้ขีดไฟ หูเป็นเส้นตรงเอียงเล็กน้อย เข่าไม่ยก ระนาบกับพื้น

ที่มา : หนังสือจักรพรรดิแห่งพระเครื่อง หนังสือประกอบการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จ (โต พรหมรังสี) สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต (อมตะสยาม)