หลวงปู่ทวดวัดช้างไห้ พิมพ์หลังเตารีด ปี 05 เนื้อโลหะผสม

หลวงปู่ทวดวัดช้างไห้ พิมพ์หลังเตารีด ปี 05 เนื้อโลหะผสม

หลวงปู่ทวดวัดช้างไห้ พิมพ์หลังเตารีด ปี 05 เนื้อโลหะผสม

หลวงปู่ทวดวัดช้างไห้ พิมพ์หลังเตารีด ปี 05 เนื้อโลหะผสม

สนใจเช่าบูชา ติดต่อ : 086 154 2513 , 092 278 3596 , 094 789 5226