หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน พิมพ์ขึ้ตา 5 ชาย เนื้อเงินยวง

หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน พิมพ์ขี้ตา 5 ชาย เนื้อเงินยวง

หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน พิมพ์ขึ้ตา 5 ชาย เนื้อเงินยวง

หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน พิมพ์ขึ้ตา 5 ชาย เนื้อเงินยวง

หลวงพ่อเงินวัดบางคลาน พิมพ์ขึ้ตา 5 ชาย เนื้อเงินยวง

สนใจเช่าบูชา ติดต่อ : 086 154 2513 , 092 278 3596 , 094 789 5226