หลักสูตร – การศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จ (โต พรหมรังสี)

฿2,000.00

1000 in stock

Share This :

Description

สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกับ
ศูนย์พระเครื่องบารมีสมเด็จโต (อมตะสยาม)
เปิดหลักสูตรการศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จ (โต พรหมรังสี)
เป็นการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานสากล

ความเป็นมา

“พระสมเด็จ” ที่จัดสร้างโดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เป็น 1 ใน 5 ของพระเครื่องที่อยู่ในชุด “เบญจภาคี” และถือเป็นจักรพรรดิแห่งพระเครื่อง ที่ผู้คนในแวดวงพระเครื่องทุกกลุ่ม ล้วนใฝ่ฝันและปรารถนามีไว้ครอบครอง ด้วยพุทธานุภาพ ทั้งด้าน พุทธคุณ เมตตามหานิยม แคล้วคลาดภัยพิบัติ คงกระพัน และโชคลาภ ที่ถูกบอกเล่าและสืบขาน บอกต่อกันมายาวนาน ภายใต้สิ่งที่ถูกทำให้เชื่อว่าเป็นพระเครื่องที่หาได้ยากย่ิง มีจำนวนน้อย และเป็นเรื่องยากที่จะจำแนกแยกแยะระหว่างพระจริงและพระปลอม ทำให้มูลค่าในการเช่าบูชามีมูลค่าสูงมาก ซึ่งจริงๆ แล้วจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์โบราณคดี พระสมเด็จที่สร้างโดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ไม่ได้มีจำนวนน้อยอย่างที่ถูกทำให้เชื่อกัน และการจำแนกแยกแยะก็สามารถใช้หลักธรรมชาติวิทยาและหลักวิทยาศาสตร์ เข้ามาช่วยในการพิสูจน์คุณสมบัติพระจริงและพระปลอม ประกอบการพิจารณาจากคุณลักษณะที่เกี่ยวกับพิมพ์ทรงหรือตำหนิต่างๆ

จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้ผู้เรียน เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาพระเครื่องและคุณลักษณะของพระสมเด็จวัดระฆังฯ พระสมเด็จวัดบางขุนพรหมและพระสมเด็จวัดเกศไชโย ในเบื้องต้นได้

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับพระเครือ่งของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

เนื้อหา

  1. รู้จักองค์เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
  2. แนวทางการศึกษาพระเครื่องขั้นพื้นฐาน
  3. พระสมเด็จ ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

กระบวนการเรียนรู้

  • เรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าและทำกิจกรรมการเรียนรู้ที่กำหนด
  • สัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์และฝึกปฏิบัติการสังเกตคุณลักษณะตำหนิและพิมพ์ทรง

การประเมินผล

  • ผลการทำกิจกรรมการเรียนที่กำหนด / และกิจกรรมที่มอบหมาย
  • สอบภาคความรู้ และทักษาะประสบการณ์

ระยะเวลาเรียน 1-2 เดือน (โดยประมาณ)

หลักฐานการสมัคร

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน (กรณีลงทะเบียนออนไลน์)
  • ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท (สำหรับคนไทยภายในประเทศ)

ฟอร์มใบสมัคร-ลงทะเบียน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU9999AjPoDbj_4IvWFwmAuBIUE7URG5Trc1UTfCgZki8Euw/viewform

Facebook Comments Box

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “หลักสูตร – การศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จ (โต พรหมรังสี)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *